| | | AAA |
Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu

Aktualności

03 listopada 2015 11:46 | Aktualności

PILNY I WAŻNY KOMUNIKAT

"Umiem pływać" w roku 2016 - SA TO ZAJĘCIA POZALEKCYJNE, CAŁKOWICIE BEZPŁATNE DLA UCZNIÓW proszę do9 listopada do godziny 12:00o szacunkowe dane ile dzieci , z jakich klas wraz z podziałem na dziewczęta i chłopców , które chcą uczestniczyć w projektach Projekt 1- jazda...

czytaj więcej »

28 października 2015 09:11 | Aktualności

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SZANOWNI RODZICE !!!! Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r zamieszczonego w rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U 2010 nr 186, poz. 1245) Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Łoponiu po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców...

czytaj więcej »

28 października 2015 09:04 | Aktualności

HARMONOGRAM WYJAZDÓW NA BASEN W RAMACH PROJEKTU "JUŻ PŁYWAM"

Poniżej załączam Harmonogram wyjazdów na basen w ramach projektu Już pływam 2015

czytaj więcej »

09 września 2015 20:28 | Aktualności

projekt "Już pływam" edycja jesienna

ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROJEKTEM

czytaj więcej »

02 września 2015 11:26 | Aktualności

WYPRAWKA SZKOLNA 215/2016

ZAPRASZAM RODZICÓW DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ. W ZAŁĄCZENIU KWOTY WYPŁACANE W RAMACH WYPRAWKI. KOMPLET DOKUMENTÓW NALEŻY DOSTARCZYĆ DO DYREKTORA SZKOŁY W ŁOPONIU DO DNIA 7 WRZEŚNIA...

czytaj więcej »

31 sierpnia 2015 10:45 | Aktualności

WITAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW!

WAKACJE DOBIEGŁY KOŃCA. JUTRO SPOTYKAMY SIĘ PO RAZ PIERWSZY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2015/2016. ROZPOCZYNAMY SPOTKANIE MSZĄ ŚW. W MIEJSCOWEJ KAPLICY O GODZ. 9.00 NASTĘPNIE UDAMY SIĘ DO BUDYNKU SZKOŁY. NA POCZĄTEK WSPÓLNE SPOTKANIE, A POTEM NADEJDZIE CZAS SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI, KTÓRZY...

czytaj więcej »

04 lipca 2015 22:33 | Aktualności

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

W zakładce podręczniki znajduje się wykaz podręczników do klasy 3, 5 i 6, które zakupują Rodzice. Pozostali uczniowie otrzymają podręczniki i ćwiczenia z biblioteki szkolnej we wrześniu. Pomoce dla oddziału przedszkolnego w postaci zeszytów ććwiczeń zamówione zostaną...

czytaj więcej »

19 czerwca 2015 22:58 | Aktualności

DARMOWE PODRĘCZNIKI- INFORMACJE DLA RODZICÓW!!!!!!

PONIŻEJ ZAMIESZCZAM WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW W ROKU 2015/2016

czytaj więcej »

19 czerwca 2015 22:43 | Aktualności

W Y P R A W K A S Z K O L N A 2015/2016

Wyprawka Szkolna 2015/16 Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, obejmie się: 1) uczniów uczęszczających w roku szkolnym...

czytaj więcej »

19 czerwca 2015 08:45 | Aktualności

Pielgrzymka szkół SPSK na Jasną Górę

W naszej szkolnej galerii można obejrzeć zdjęcia z Pielgrzymki do Częstochowy Miłego przeglądania :)

czytaj więcej »